CHAI LỌ NHỰA

NẮP - QUAI NHỰA

thông tin liên hệ
Ông Đào Đức Bình
Giám Đốc - 0983 241 695

CHAI LỌ NHỰA

Can Nhựa
Can Nhựa
Can Nhựa
Can Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Chi Tiết Nhựa
Chi Tiết Nhựa
Link kiện, phụ tùng nhựa
Link kiện, phụ tùng nhự...
Phụ Tùng Nhựa
Phụ Tùng Nhựa
Thùng nhựa, Can Nhựa...
Thùng nhựa, Can Nhựa...
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Bình nước
Bình nước
Bình nước
Bình nước
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Hộp nhựa đựng linh kiện
Hộp nhựa đựng lin...
Hộp nhựa đựng linh kiện
Hộp nhựa đựng lin...
Hộp nhựa đựng linh kiện
Hộp nhựa đựng lin...

NẮP - QUAI NHỰA

Quai nhựa
Quai nhựa
Nắp chai nước có gas
Nắp chai nước có gas
Nắp chai nước có gas
Nắp chai nước có gas
Nắp chai nước suối
Nắp chai nước suố...
Nắp chai nước suối
Nắp chai nước suố...
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai tương ớt
Nắp chai tương ớt
Nắp chai chịu nhiệt
Nắp chai chịu nhiệt
Nắp chai chịu nhiệt
Nắp chai chịu nhiệt