CHAI LỌ NHỰA

NẮP - QUAI NHỰA

thông tin liên hệ
Ông Đào Đức Bình
Giám Đốc - 0983 241 695

nắp chai gia vị

Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai dầu ăn
Nắp chai dầu ăn
Nắp chai nước mắm tương ớt
Nắp chai nước mắm...
Nắp chai nước chấm
Nắp chai nước chấ...
Nắp chai tương ớt
Nắp chai tương ớt