CHAI LỌ NHỰA

NẮP - QUAI NHỰA

thông tin liên hệ
Ông Đào Đức Bình
Giám Đốc - 0983 241 695

Can nhựa, Thùng Nhựa

Can Nhựa
Can Nhựa
Can Nhựa
Can Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng Nhựa
Thùng nhựa, Can Nhựa...
Thùng nhựa, Can Nhựa...